Stále nové možnosti aplikace nýtů a nýtování

Prudký rozvoj nýtování v nejrůznějších oblastech lidských aktivit je skutečností naší současnosti. Nové a nové konstrukce nýtů přinášejí s sebou nové aplikační možnosti a vytvářejí stále novější požadavky nejen na tvorbu nových speciálních nýtů, ale i na základní typy. Například v oblasti telekomunikací a výpočtové techniky se musejí aplikovat speciálně konstruované a vyhotovené nýty, které musí vyhovovat i požadavkům demagnetizace.

Důvěřujte pouze osvědčeným firmám, mezi které patří i ta naše

Společnost Böllhoff – mezinárodní skupina podniků v oblasti spojovací a montážní techniky pod rodinným vedením – vám nabízí sortiment nýtů, které budou co nejvíce vyhovovat vašim požadavkům a nejvíce se přiblíží typy i rozměry. Doporučujeme vám, abyste výběr nýtů pro vaše nýtování, především pokud jde o náročnější aplikace, uskutečnili pomocí naší osvědčené firmy. Naše společnost nenechává dobrou kvalitu náhodě, ale vždy ji systematicky plánuje! Navíc zajišťujeme přímou dodávku na montážní pracoviště, například pomocí našeho Economic supply in time – ekonomická dodávka včas.